Privacybeleid van Meijerink- Schoenen.nl

Via onze website Meijerink-schoenen.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Meijerink Schoenen acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt onze website bezoeken zonder ons enige informatie over uw identiteit te geven.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt, dit betekent dat:

  • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring
  • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden
  • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist
  • wij passende beveiligingsmaatregelen hebben genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken
  • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Meijerink Schoenen is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze webshop verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Bij een bestelling worden uw gegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres) geregistreerd, opgeslagen en verwerkt. Deze gegevens hebben wij nodig voor de afwikkeling van uw bestellingen. Uw telefoonnummer wordt alleen gebruikt bij vragen. Uw e-mailadres hebben wij nodig om de ontvangst van uw bestellingen te kunnen bevestigen en om met u te kunnen communiceren. Wij gebruiken het bovendien ter identificatie.

Het uitvoeren van de betaling wordt gedaan in de beveiligde internet omgeving van Ideal of Multisafepay, beide platformen welke voldoen aan de strengste beveiligingsnormen. Hierdoor kunt u veilig de betaling uitvoeren.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit  (bijvoorbeeld aan GLS Nederland) of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij versturen met regelmaat nieuwsbrieven waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of acties. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. U kunt u ook afmelden door ons een e-mail te sturen. Uw e-mailadres is slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Wij zullen persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit  (bijvoorbeeld aan GLS Nederland) of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Locatiegegevens

Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van u verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd. Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden u aan de relevante privacy verklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn nodig om onze website goed te laten te functioneren en ze zorgen voor een optimale gebruikerservaring. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer/smartphone of tablet wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Ook kunnen wij dankzij cookies zien welke pagina's worden bekeken en kunnen we onze website hierdoor verbeteren. Cookies zijn geheel veilig en slaan geen  e-mailadressen of telefoonnummers op. Bij uw eerste bezoek aan onze website kunt u via de cookie banner aangeven dat u onze cookies accpteert en bieden wij u de mogelijkheid onze cookieverklaring in te zien. U kunt de cookies het makkelijkst verwijderen via uw browser.

Wij vinden het belangrijk dat u weet welke cookies wij gebruiken en waarvoor. Wij gebruiken functionele cookies voor de optimalisatie en functionaliteit van onze website. Wij gebruiken analytische cookies voor het onderzoek naar het gebruik van onze website. Wij verwerken anonieme statistieken over bezoeken aan onze website. Hiervoor gebruiken wij Google Analytics. De vastgelegde informatie herleiden wij niet naar personen en worden enkel voor statistische inzicht door ons gebruikt.

Beveiliging/datalek

Wij hebben onze website beveiligd tegen ongewenst en onrechtmatige toegang door derden. Al uw gegevens (persoonlijke en betalingsgerlateerde informatie) worden overgedragen via een beveiligde SSL-verbinding.

Bij een datalek schakelen we binnen 72 uur de Autoriteit Persoonsgegevens in, tenzij het onwaarschijnlijk is dat het datalek een risico oplevert voor uw privacy.  Als het om een datalek gaat met een hoog risico voor uw privacy, dan zijn wij verplicht het lek aan u te melden.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal vijf jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Op uw verzoek ontvangt binnen 7 werkdagen een reactie.

Geheimhouding

De personen die onder verantwoordelijkheid van Meijerink-schoenen.nl toegang krijgen tot de persoonlijke gegevens zijn verplicht tot geheimhouding en zullen geen informatie delen zonder uw toestemming. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Indien u nog vragen heeft over onze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen.

Meijerink Schoenen
Nieuwsteeg 39
1621 EC Hoorn
Telefoonnummer: 0229-760760
Website: www.meijerink-schoenen.nl
E-mailadres: webshop@meijerink-schoenen.nl

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.

 

Om de beste gebruikerservaring te bieden maakt onze website gebruik van cookies. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met de standaardinstellingen. Bekijk onze privacy beleid hier.